Uznanie vzdelania

Proces uznania vzdelania trvá podľa našich skúseností 2 - 3 mesiace v závislosti od spolkovej krajiny, v ktorej o uznanie žiadate. Súčasťou procesu aprobácie je účasť na jazykovej skúške priamo na lekárnickej komore alebo na ministerstve.

Niektorí zamestnávatelia Vám už aj v tomto čase umožnia začať v ich lekárni pracovať ako praktikant, je to skôr vecou dohody. Mnohým kandidátom uľahčil takto strávený čas a pobyt v nemecky hovoriacom prostredí pred začiatkom pracovného pomeru prípravu na jazykovú skúšku. Ešte pred vybraním lekárne, v ktorej budete pôsobiť, neodporúčame dávať prekladať vysvedčenia a iné doklady, keďže niektoré krajiny (väčšina však áno) neakceptujú slovenský úradný preklad. 

Zoznam najčastejšie vyžadovaných príloh:

Nie je v našich silách uviesť presný zoznam príloh, ktoré každá spolková krajina pre uznanie vzdelania požaduje.  Konkrétnu žiadosť o uznanie vzdelania Vám zašleme po úspešnom absolvovaní pracovného pohovoru. Vyberáme doklady, ktoré sú pre uznanie vzdelania požadované najčastejšie:

  • kópia občianskeho preukazu alebo pasu
  • kópia rodného listu
  • v prípade zmeny priezviska sobášny list
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
  • životopis
  • výpis z registra trestov (v závislosti od spolkovej krajiny: buď priamo zo Slovenska, z Nemecka, alebo z obidvoch krajín)
  • kópia diplomu
  • potvrdenie o bezúhonnosti z lekárnickej komory - certificate of good standing
  • kópia jazykového certifikátu
  • čestné prehlásenia - bezúhonnosť, nepodal žiadosť o aprobáciu v inej krajine

 

Jazyková skúška

S výnimkou jazykového certifikátu (min. B2, niektoré krajiny vyžadujú C1) je nutné absolvovať overenie jazykových znalostí priamo v príslušnej lekárnickej komore, alebo na ministerstve. Cieľom je predovšetkým overiť schopnosť porozumenia textu a Vašich komunikačných znalostí. Každá spolková krajina má pre tento test iné kritéria. Väčšinou vediete simulovaný pohovor farmaceut/pacient, dostanete text, ktorý je potrebné si naštudovať a diskutujete o ňom. Nie sú overované odborné vedomosti a znalosti, názvy liekov, a pod. Poplatok za skúšku sa pohybuje okolo 200 EUR v závislosti na spolkovej krajine. 

V niektorých krajinách sa testy uskutočňujú každý mesiac, v iných sa termíny vyhlasujú individuálne podľa počtu prihlásených kandidátov. Na test je dobré sa prihlásiť čím najskôr, bez jeho absolvovania Vám nemôže byť udelená aprobácia.

Z našich skúseností nemali kandidáti testami prejsť, boli však veľmi usilovní a poctivo sa na ne pripravovali.

 

 

Adresa

MANA SK s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava 

Kontakt

tel. + 421 949 820 681

    

info@mana-sk.sk

 

Firma

IČO 45 455 732

IČ DPH: SK2023008757

IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf
IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf
IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 64198/B