Prevádzka stránky:

Túto stránku prevádzkuje spoločnosť MANA - SK s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Pri našej práci sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a sledujeme legislatívne novinky v tejto oblasti.

Pri prehliadaní našich stránok od Vás nepožadujeme žiadne osobné údaje, takisto nesledujeme cookies, ani Váš pohyb na našej stránke. Vaše prístupy vyhodnocujeme jedine za účelom skvalitnenia obsahu stránok a nastavenia inzercie. Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej tretej osobe, môže k ním mať prístup poskytovateľ hostingu, s ktorým máme uzatvorenú spracovateľskú zmluvu.

V prípade, ak Vás zaujme niektorá z nami ponúkaných otvorených pozícii, zašlite nám mailom kontakt na Vás spoločne s Vaším životopisom a následne Vás budeme kontaktovať. V prípade, ak Vám mailový spôsob doručenia základných osobných údajov nevyhovuje, môžete využiť služby pošty alebo dohodnúť si osobný termín. 

Naša spoločnosť použije Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia našich služieb a nájdenia vhodného zamestnania pre Vás. Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane s výnimkou našich partnerov (napr. zahraničný partner alebo na výbere spolupracujúca spoločnosť) a potencionálnemu zamestnávateľovi. Vaša spokojnosť a spokojnosť Vášho nového zamestnávateľa sú pre nás na prvom mieste. Prv, než oslovíme potencionálneho zamestnávateľa,  odkomunikujeme s Vami vhodnosť takéhoto oslovenia.

Poučenie o Vašich právach v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov o ochrane osobných údajov:

Za podmienok stanovených v Zákone máte nasledujúce práva:

• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.1 týchto podmienok.

• ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Prosíme uvádzajte v zaslaných podkladoch len aktuálne a pravdivé informácie, ktoré sú relevantné pre uchádzanie sa o danú pracovnú pozíciu.

Vaše osobné údaje spracuvávame ako sprostredkovateľ zamestnania a v zmysle zákona o zamestnanosti v znení neskorších predpisov za účelom sprostredkovania zamestnania. Bez tohto spracovania by nebolo možné splniť našu činnosť, nájdenia vhodného zamestnania pre Vás.

Vaše osobné údaje spracuvávame len za účelom dojednania pracovnej pozície, na ktorú ste nás oslovili. Uchovávame ich po dobu 36 mesiacov, následne sú skartované.

Za týmto účelom máme uzatvorené spracovateľské zmluvy s našimi partnermi a externými poskytovateľmi služieb. Takisto sme prijali bezpečnostné opatrenia zaručujúce, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí a nedošlo k ich zneužitiu. 

 

 

Adresa

MANA SK s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava 

Kontakt

tel. + 421 949 820 681

    

info@mana-sk.sk

 

Firma

IČO 45 455 732

IČ DPH: SK2023008757

IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf
IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf
IČO: 45 455 732 DIČ: 2023008757 IČ DPH: SK2023008757 - See more at: http://www.inteligentne-kvetinace.sk/kontakt/#sthash.5gV6vuZN.dpuf

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 64198/B